soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 04/02/2018
74

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
58 33 ngày
13 21 ngày
07 12 ngày
52 12 ngày
78 11 ngày
59 10 ngày
92 9 ngày
28 8 ngày
12 7 ngày
19 7 ngày
61 7 ngày
93 7 ngày
18 6 ngày
90 6 ngày
95 6 ngày
26 5 ngày
32 5 ngày
37 5 ngày
39 5 ngày
45 5 ngày
94 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
62 16 lần
85 16 lần
50 14 lần
70 13 lần
80 13 lần
91 13 lần
04 12 lần
08 12 lần
10 12 lần
21 12 lần
37 12 lần
49 12 lần
63 12 lần
72 12 lần
73 12 lần
77 12 lần
93 12 lần
11 11 lần
17 11 lần
26 11 lần
53 11 lần
84 11 lần
14 10 lần
20 10 lần
22 10 lần
33 10 lần
48 10 lần
76 10 lần
82 10 lần
83 10 lần
94 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 58 đã 33 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 08/05/2010 đến 06/06/2010)
Cặp số 13 đã 21 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 17/12/2012 đến 10/01/2013)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 516 ngày
06 469 ngày
26 457 ngày
42 453 ngày
00 324 ngày
14 309 ngày
35 308 ngày
84 285 ngày
36 246 ngày
76 230 ngày
94 211 ngày
10 207 ngày
88 201 ngày
20 195 ngày
67 192 ngày
13 184 ngày
25 173 ngày
99 162 ngày
03 157 ngày
54 156 ngày
30 148 ngày
15 147 ngày
19 145 ngày
40 142 ngày
56 141 ngày
12 139 ngày
46 137 ngày
52 132 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 19/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 19/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/08/2018