soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 04/06/2018
33

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
57 19 ngày
89 17 ngày
32 14 ngày
03 12 ngày
51 12 ngày
27 11 ngày
41 11 ngày
44 10 ngày
45 10 ngày
94 10 ngày
96 10 ngày
15 8 ngày
17 8 ngày
34 8 ngày
46 6 ngày
50 6 ngày
55 6 ngày
66 6 ngày
99 6 ngày
09 5 ngày
26 5 ngày
28 5 ngày
77 5 ngày
79 5 ngày
81 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
11 19 lần
64 15 lần
12 14 lần
40 14 lần
72 14 lần
84 14 lần
85 14 lần
62 13 lần
67 13 lần
14 12 lần
21 12 lần
24 12 lần
38 12 lần
82 12 lần
91 12 lần
92 12 lần
10 11 lần
18 11 lần
23 11 lần
30 11 lần
49 11 lần
52 11 lần
69 11 lần
73 11 lần
88 11 lần
46 10 lần
54 10 lần
87 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 57 đã 19 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 29/03/2014 đến 27/04/2014) [Chi tiết]
Cặp số 89 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 31 ngày (từ 08/07/2009 đến 07/08/2009) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 586 ngày
26 574 ngày
42 570 ngày
35 425 ngày
84 402 ngày
20 312 ngày
03 274 ngày
15 264 ngày
19 262 ngày
96 238 ngày
90 232 ngày
32 223 ngày
91 220 ngày
34 209 ngày
55 206 ngày
27 203 ngày
93 201 ngày
41 199 ngày
37 192 ngày
24 190 ngày
33 178 ngày
53 175 ngày
92 173 ngày
78 172 ngày
87 168 ngày
58 161 ngày
31 149 ngày
17 148 ngày
74 147 ngày
05 146 ngày
62 142 ngày
21 132 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018