soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/02/2018
67

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
58 34 ngày
13 22 ngày
07 13 ngày
52 13 ngày
78 12 ngày
59 11 ngày
92 10 ngày
12 8 ngày
61 8 ngày
18 7 ngày
95 7 ngày
26 6 ngày
37 6 ngày
39 6 ngày
45 6 ngày
94 6 ngày
20 5 ngày
24 5 ngày
31 5 ngày
56 5 ngày
81 5 ngày
96 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
85 16 lần
62 15 lần
50 14 lần
80 13 lần
04 12 lần
21 12 lần
49 12 lần
53 12 lần
70 12 lần
72 12 lần
77 12 lần
91 12 lần
93 12 lần
03 11 lần
08 11 lần
11 11 lần
17 11 lần
26 11 lần
33 11 lần
37 11 lần
63 11 lần
73 11 lần
84 11 lần
10 10 lần
20 10 lần
32 10 lần
48 10 lần
75 10 lần
76 10 lần
79 10 lần
82 10 lần
83 10 lần
94 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 58 đã 34 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 08/05/2010 đến 06/06/2010)
Cặp số 13 đã 22 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 17/12/2012 đến 10/01/2013)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 517 ngày
06 470 ngày
26 458 ngày
42 454 ngày
00 325 ngày
14 310 ngày
35 309 ngày
84 286 ngày
36 247 ngày
76 231 ngày
94 212 ngày
10 208 ngày
88 202 ngày
20 196 ngày
67 193 ngày
13 185 ngày
25 174 ngày
99 163 ngày
03 158 ngày
54 157 ngày
30 149 ngày
15 148 ngày
19 146 ngày
40 143 ngày
56 142 ngày
12 140 ngày
46 138 ngày
52 133 ngày
07 125 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 19/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 19/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/08/2018