soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/02/2018
75

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
58 35 ngày
13 23 ngày
52 14 ngày
59 12 ngày
92 11 ngày
61 9 ngày
18 8 ngày
95 8 ngày
26 7 ngày
37 7 ngày
39 7 ngày
45 7 ngày
20 6 ngày
81 6 ngày
96 6 ngày
21 5 ngày
46 5 ngày
47 5 ngày
54 5 ngày
82 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
85 17 lần
50 15 lần
62 15 lần
04 14 lần
80 13 lần
91 13 lần
21 12 lần
49 12 lần
53 12 lần
72 12 lần
73 12 lần
77 12 lần
84 12 lần
03 11 lần
08 11 lần
11 11 lần
17 11 lần
33 11 lần
70 11 lần
93 11 lần
94 11 lần
20 10 lần
29 10 lần
32 10 lần
37 10 lần
55 10 lần
56 10 lần
63 10 lần
82 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 58 đã 35 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 08/05/2010 đến 06/06/2010)
Cặp số 13 đã 23 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 17/12/2012 đến 10/01/2013)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 518 ngày
06 471 ngày
26 459 ngày
42 455 ngày
00 326 ngày
14 311 ngày
35 310 ngày
84 287 ngày
36 248 ngày
76 232 ngày
94 213 ngày
10 209 ngày
88 203 ngày
20 197 ngày
67 194 ngày
13 186 ngày
25 175 ngày
99 164 ngày
03 159 ngày
54 158 ngày
30 150 ngày
15 149 ngày
19 147 ngày
40 144 ngày
56 143 ngày
12 141 ngày
46 139 ngày
52 134 ngày
07 126 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 19/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 19/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/08/2018