soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/03/2018
76

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
36 18 ngày
63 16 ngày
05 12 ngày
97 12 ngày
34 11 ngày
67 11 ngày
14 9 ngày
45 9 ngày
77 9 ngày
08 8 ngày
10 8 ngày
55 8 ngày
90 8 ngày
17 7 ngày
18 7 ngày
20 7 ngày
40 7 ngày
41 7 ngày
42 7 ngày
93 7 ngày
03 6 ngày
07 6 ngày
23 6 ngày
32 6 ngày
62 6 ngày
95 6 ngày
25 5 ngày
33 5 ngày
61 5 ngày
78 5 ngày
92 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
15 16 lần
77 15 lần
19 14 lần
79 14 lần
02 13 lần
04 13 lần
29 13 lần
52 13 lần
60 13 lần
84 13 lần
85 13 lần
50 12 lần
66 12 lần
80 12 lần
88 12 lần
25 11 lần
54 11 lần
73 11 lần
82 11 lần
83 11 lần
98 11 lần
23 10 lần
27 10 lần
35 10 lần
89 10 lần
99 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 36 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 14/11/2016 đến 10/12/2016)
Cặp số 63 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 26/11/2016 đến 21/12/2016)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 542 ngày
06 495 ngày
26 483 ngày
42 479 ngày
00 350 ngày
14 335 ngày
35 334 ngày
84 311 ngày
36 272 ngày
76 256 ngày
94 237 ngày
88 227 ngày
20 221 ngày
67 218 ngày
13 210 ngày
03 183 ngày
30 174 ngày
15 173 ngày
19 171 ngày
40 168 ngày
56 167 ngày
12 165 ngày
46 163 ngày
52 158 ngày
07 150 ngày
79 148 ngày
96 147 ngày
90 141 ngày
85 137 ngày
32 132 ngày
91 129 ngày
82 126 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018