soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/05/2018
54

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
95 17 ngày
35 16 ngày
58 16 ngày
06 15 ngày
20 11 ngày
45 11 ngày
72 11 ngày
85 11 ngày
08 10 ngày
21 8 ngày
83 8 ngày
99 8 ngày
13 7 ngày
61 7 ngày
63 7 ngày
86 7 ngày
12 6 ngày
28 6 ngày
47 6 ngày
54 6 ngày
90 6 ngày
96 6 ngày
98 6 ngày
27 5 ngày
68 5 ngày
70 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
31 19 lần
22 15 lần
29 14 lần
10 13 lần
15 13 lần
16 13 lần
23 13 lần
39 13 lần
97 13 lần
44 12 lần
66 12 lần
01 11 lần
18 11 lần
32 11 lần
46 11 lần
57 11 lần
63 11 lần
67 11 lần
85 11 lần
88 11 lần
02 10 lần
25 10 lần
33 10 lần
38 10 lần
40 10 lần
49 10 lần
52 10 lần
68 10 lần
76 10 lần
77 10 lần
79 10 lần
86 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 95 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 12/04/2014 đến 08/05/2014) [Chi tiết]
Cặp số 35 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 32 ngày (từ 09/10/2007 đến 09/11/2007) [Chi tiết]
Cặp số 58 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 35 ngày (từ 02/01/2018 đến 05/02/2018) [Chi tiết]
Cặp số 06 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 23/09/2008 đến 17/10/2008) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 556 ngày
26 544 ngày
42 540 ngày
35 395 ngày
84 372 ngày
76 317 ngày
20 282 ngày
03 244 ngày
15 234 ngày
19 232 ngày
40 229 ngày
96 208 ngày
90 202 ngày
32 193 ngày
91 190 ngày
34 179 ngày
55 176 ngày
27 173 ngày
93 171 ngày
41 169 ngày
97 168 ngày
37 162 ngày
24 160 ngày
11 155 ngày
33 148 ngày
53 145 ngày
92 143 ngày
78 142 ngày
72 139 ngày
87 138 ngày
58 131 ngày
04 126 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018