soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/06/2018
36

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
57 20 ngày
89 18 ngày
03 13 ngày
51 13 ngày
41 12 ngày
45 11 ngày
94 11 ngày
96 11 ngày
15 9 ngày
17 9 ngày
34 9 ngày
50 7 ngày
55 7 ngày
66 7 ngày
99 7 ngày
09 6 ngày
26 6 ngày
77 6 ngày
79 6 ngày
81 6 ngày
05 5 ngày
30 5 ngày
37 5 ngày
61 5 ngày
68 5 ngày
70 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
11 18 lần
64 15 lần
40 14 lần
72 14 lần
84 14 lần
85 14 lần
12 13 lần
62 13 lần
14 12 lần
21 12 lần
23 12 lần
24 12 lần
91 12 lần
92 12 lần
10 11 lần
18 11 lần
30 11 lần
38 11 lần
46 11 lần
49 11 lần
54 11 lần
67 11 lần
73 11 lần
82 11 lần
88 11 lần
16 10 lần
52 10 lần
69 10 lần
80 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 57 đã 20 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 29/03/2014 đến 27/04/2014)
Cặp số 89 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 31 ngày (từ 08/07/2009 đến 07/08/2009)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
13 ng03 5 ng30
13 ng51 9 ng15
5 ng05 7 ng50
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 587 ngày
26 575 ngày
42 571 ngày
35 426 ngày
84 403 ngày
20 313 ngày
03 275 ngày
15 265 ngày
19 263 ngày
96 239 ngày
90 233 ngày
32 224 ngày
91 221 ngày
34 210 ngày
55 207 ngày
27 204 ngày
93 202 ngày
41 200 ngày
37 193 ngày
24 191 ngày
33 179 ngày
53 176 ngày
92 174 ngày
78 173 ngày
87 169 ngày
58 162 ngày
31 150 ngày
17 149 ngày
74 148 ngày
05 147 ngày
62 143 ngày
21 133 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018