soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/10/2018
17

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
64 21 ngày
89 15 ngày
46 12 ngày
71 12 ngày
17 11 ngày
61 11 ngày
04 10 ngày
49 10 ngày
76 10 ngày
23 9 ngày
63 9 ngày
91 9 ngày
05 7 ngày
15 7 ngày
20 7 ngày
24 7 ngày
32 7 ngày
58 7 ngày
00 6 ngày
43 6 ngày
54 6 ngày
78 6 ngày
88 6 ngày
07 5 ngày
25 5 ngày
29 5 ngày
99 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
20 15 lần
69 14 lần
10 13 lần
47 13 lần
75 13 lần
90 13 lần
08 12 lần
34 12 lần
53 12 lần
54 12 lần
57 12 lần
13 11 lần
17 11 lần
36 11 lần
42 11 lần
48 11 lần
62 11 lần
77 11 lần
82 11 lần
87 11 lần
97 11 lần
12 10 lần
27 10 lần
35 10 lần
37 10 lần
49 10 lần
51 10 lần
56 10 lần
74 10 lần
86 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 64 đã 21 ngày chưa ra, cực đại là 19 ngày (từ 17/12/2008 đến 04/01/2009) [Chi tiết]
Cặp số 89 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 31 ngày (từ 08/07/2009 đến 07/08/2009) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
21 ng64 12 ng46
12 ng71 11 ng17
9 ng23 7 ng32
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 709 ngày
84 525 ngày
90 355 ngày
32 346 ngày
91 343 ngày
93 324 ngày
58 284 ngày
74 270 ngày
05 269 ngày
51 242 ngày
25 234 ngày
59 226 ngày
07 206 ngày
13 196 ngày
39 188 ngày
12 186 ngày
09 182 ngày
18 176 ngày
52 173 ngày
46 172 ngày
80 169 ngày
61 168 ngày
66 167 ngày
50 163 ngày
47 159 ngày
79 156 ngày
02 155 ngày
10 148 ngày
04 147 ngày
16 143 ngày
11 137 ngày
76 134 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/10/2018