soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/02/2018
64

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
52 15 ngày
59 13 ngày
92 12 ngày
61 10 ngày
39 8 ngày
45 8 ngày
20 7 ngày
81 7 ngày
96 7 ngày
21 6 ngày
46 6 ngày
47 6 ngày
82 6 ngày
42 5 ngày
44 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
85 18 lần
62 15 lần
04 14 lần
50 14 lần
73 13 lần
11 12 lần
17 12 lần
33 12 lần
72 12 lần
80 12 lần
91 12 lần
03 11 lần
21 11 lần
37 11 lần
49 11 lần
53 11 lần
77 11 lần
84 11 lần
93 11 lần
94 11 lần
08 10 lần
32 10 lần
48 10 lần
55 10 lần
56 10 lần
70 10 lần
86 10 lần
88 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 52 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 21 ngày (từ 13/03/2015 đến 02/04/2015)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 519 ngày
06 472 ngày
26 460 ngày
42 456 ngày
00 327 ngày
14 312 ngày
35 311 ngày
84 288 ngày
36 249 ngày
76 233 ngày
94 214 ngày
10 210 ngày
88 204 ngày
20 198 ngày
67 195 ngày
13 187 ngày
25 176 ngày
99 165 ngày
03 160 ngày
54 159 ngày
30 151 ngày
15 150 ngày
19 148 ngày
40 145 ngày
56 144 ngày
12 142 ngày
46 140 ngày
52 135 ngày
07 127 ngày
79 125 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 19/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 19/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/08/2018