soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/03/2018
64

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
36 19 ngày
05 13 ngày
34 12 ngày
67 12 ngày
14 10 ngày
45 10 ngày
77 10 ngày
08 9 ngày
10 9 ngày
90 9 ngày
20 8 ngày
40 8 ngày
41 8 ngày
42 8 ngày
03 7 ngày
23 7 ngày
32 7 ngày
62 7 ngày
25 6 ngày
33 6 ngày
61 6 ngày
78 6 ngày
92 6 ngày
00 5 ngày
12 5 ngày
28 5 ngày
43 5 ngày
44 5 ngày
54 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
15 16 lần
79 16 lần
77 15 lần
85 15 lần
19 14 lần
02 13 lần
04 13 lần
29 13 lần
52 13 lần
60 13 lần
66 13 lần
80 12 lần
83 12 lần
84 12 lần
88 12 lần
98 12 lần
25 11 lần
50 11 lần
95 11 lần
35 10 lần
54 10 lần
55 10 lần
58 10 lần
73 10 lần
82 10 lần
91 10 lần
93 10 lần
99 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 36 đã 19 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 14/11/2016 đến 10/12/2016)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 543 ngày
06 496 ngày
26 484 ngày
42 480 ngày
00 351 ngày
14 336 ngày
35 335 ngày
84 312 ngày
36 273 ngày
76 257 ngày
94 238 ngày
88 228 ngày
20 222 ngày
67 219 ngày
13 211 ngày
03 184 ngày
30 175 ngày
15 174 ngày
19 172 ngày
40 169 ngày
56 168 ngày
12 166 ngày
46 164 ngày
52 159 ngày
07 151 ngày
79 149 ngày
96 148 ngày
90 142 ngày
85 138 ngày
32 133 ngày
91 130 ngày
82 127 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018