soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/05/2018
44

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
95 18 ngày
35 17 ngày
58 17 ngày
06 16 ngày
72 12 ngày
08 11 ngày
21 9 ngày
83 9 ngày
99 9 ngày
13 8 ngày
61 8 ngày
63 8 ngày
86 8 ngày
28 7 ngày
47 7 ngày
54 7 ngày
96 7 ngày
98 7 ngày
27 6 ngày
70 6 ngày
05 5 ngày
17 5 ngày
24 5 ngày
40 5 ngày
43 5 ngày
62 5 ngày
93 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
31 19 lần
22 16 lần
16 13 lần
23 13 lần
29 13 lần
39 13 lần
10 12 lần
15 12 lần
32 12 lần
67 12 lần
18 11 lần
25 11 lần
38 11 lần
44 11 lần
46 11 lần
52 11 lần
57 11 lần
63 11 lần
66 11 lần
77 11 lần
79 11 lần
88 11 lần
97 11 lần
02 10 lần
33 10 lần
49 10 lần
68 10 lần
76 10 lần
85 10 lần
86 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 95 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 12/04/2014 đến 08/05/2014)
Cặp số 35 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 32 ngày (từ 09/10/2007 đến 09/11/2007)
Cặp số 58 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 35 ngày (từ 02/01/2018 đến 05/02/2018)
Cặp số 06 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 23/09/2008 đến 17/10/2008)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 557 ngày
26 545 ngày
42 541 ngày
35 396 ngày
84 373 ngày
76 318 ngày
20 283 ngày
03 245 ngày
15 235 ngày
19 233 ngày
40 230 ngày
96 209 ngày
90 203 ngày
32 194 ngày
91 191 ngày
34 180 ngày
55 177 ngày
27 174 ngày
93 172 ngày
41 170 ngày
97 169 ngày
37 163 ngày
24 161 ngày
11 156 ngày
33 149 ngày
53 146 ngày
92 144 ngày
78 143 ngày
72 140 ngày
87 139 ngày
58 132 ngày
04 127 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018