soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/06/2018
37

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
57 21 ngày
03 14 ngày
41 13 ngày
45 12 ngày
94 12 ngày
96 12 ngày
15 10 ngày
17 10 ngày
34 10 ngày
50 8 ngày
55 8 ngày
66 8 ngày
99 8 ngày
09 7 ngày
26 7 ngày
77 7 ngày
79 7 ngày
81 7 ngày
05 6 ngày
30 6 ngày
37 6 ngày
61 6 ngày
68 6 ngày
70 6 ngày
07 5 ngày
22 5 ngày
24 5 ngày
29 5 ngày
49 5 ngày
53 5 ngày
69 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
11 19 lần
40 15 lần
64 14 lần
72 14 lần
84 14 lần
85 14 lần
12 13 lần
92 13 lần
21 12 lần
23 12 lần
24 12 lần
38 12 lần
62 12 lần
67 12 lần
04 11 lần
10 11 lần
18 11 lần
19 11 lần
30 11 lần
46 11 lần
49 11 lần
54 11 lần
73 11 lần
82 11 lần
91 11 lần
14 10 lần
52 10 lần
69 10 lần
76 10 lần
80 10 lần
88 10 lần
97 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 57 đã 21 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 29/03/2014 đến 27/04/2014
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
14 ng03 6 ng30
12 ng94 5 ng49
12 ng96 5 ng69
6 ng05 8 ng50
6 ng70 5 ng07
5 ng22 7 ng77
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 588 ngày
26 576 ngày
42 572 ngày
35 427 ngày
84 404 ngày
20 314 ngày
03 276 ngày
15 266 ngày
19 264 ngày
96 240 ngày
90 234 ngày
32 225 ngày
91 222 ngày
34 211 ngày
55 208 ngày
27 205 ngày
93 203 ngày
41 201 ngày
37 194 ngày
24 192 ngày
33 180 ngày
53 177 ngày
92 175 ngày
78 174 ngày
87 170 ngày
58 163 ngày
31 151 ngày
17 150 ngày
74 149 ngày
05 148 ngày
62 144 ngày
21 134 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018