soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/10/2018
16

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
64 22 ngày
89 16 ngày
46 13 ngày
71 13 ngày
17 12 ngày
04 11 ngày
76 11 ngày
23 10 ngày
91 10 ngày
05 8 ngày
20 8 ngày
24 8 ngày
32 8 ngày
58 8 ngày
00 7 ngày
54 7 ngày
78 7 ngày
88 7 ngày
07 6 ngày
25 6 ngày
99 6 ngày
16 5 ngày
27 5 ngày
30 5 ngày
36 5 ngày
40 5 ngày
96 5 ngày
98 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
20 15 lần
69 14 lần
90 14 lần
10 13 lần
75 13 lần
08 12 lần
47 12 lần
57 12 lần
17 11 lần
34 11 lần
36 11 lần
37 11 lần
42 11 lần
48 11 lần
49 11 lần
53 11 lần
62 11 lần
82 11 lần
86 11 lần
97 11 lần
12 10 lần
13 10 lần
15 10 lần
27 10 lần
54 10 lần
56 10 lần
67 10 lần
74 10 lần
77 10 lần
87 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 64 đã 22 ngày chưa ra, cực đại là 19 ngày (từ 17/12/2008 đến 04/01/2009)
Cặp số 89 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 31 ngày (từ 08/07/2009 đến 07/08/2009)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
22 ng64 13 ng46
16 ng89 5 ng98
13 ng71 12 ng17
11 ng04 5 ng40
10 ng23 8 ng32
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 710 ngày
84 526 ngày
90 356 ngày
32 347 ngày
91 344 ngày
93 325 ngày
58 285 ngày
74 271 ngày
05 270 ngày
51 243 ngày
25 235 ngày
59 227 ngày
07 207 ngày
13 197 ngày
39 189 ngày
12 187 ngày
09 183 ngày
18 177 ngày
52 174 ngày
46 173 ngày
80 170 ngày
61 169 ngày
66 168 ngày
50 164 ngày
47 160 ngày
79 157 ngày
02 156 ngày
10 149 ngày
04 148 ngày
16 144 ngày
11 138 ngày
76 135 ngày
00 125 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/10/2018