soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/02/2018
65

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
59 14 ngày
61 11 ngày
39 9 ngày
45 9 ngày
20 8 ngày
21 7 ngày
46 7 ngày
47 7 ngày
82 7 ngày
42 6 ngày
44 6 ngày
05 5 ngày
16 5 ngày
22 5 ngày
62 5 ngày
68 5 ngày
70 5 ngày
87 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
85 17 lần
04 15 lần
62 15 lần
50 14 lần
72 13 lần
73 13 lần
80 13 lần
11 12 lần
17 12 lần
33 12 lần
77 12 lần
84 12 lần
88 12 lần
91 12 lần
01 11 lần
03 11 lần
21 11 lần
49 11 lần
94 11 lần
37 10 lần
55 10 lần
56 10 lần
70 10 lần
86 10 lần
93 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 59 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 23/04/2008 đến 16/05/2008)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 520 ngày
06 473 ngày
26 461 ngày
42 457 ngày
00 328 ngày
14 313 ngày
35 312 ngày
84 289 ngày
36 250 ngày
76 234 ngày
94 215 ngày
10 211 ngày
88 205 ngày
20 199 ngày
67 196 ngày
13 188 ngày
99 166 ngày
03 161 ngày
54 160 ngày
30 152 ngày
15 151 ngày
19 149 ngày
40 146 ngày
56 145 ngày
12 143 ngày
46 141 ngày
52 136 ngày
07 128 ngày
79 126 ngày
96 125 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 19/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 19/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/08/2018