soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/03/2018
91

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
36 20 ngày
34 13 ngày
67 13 ngày
45 11 ngày
77 11 ngày
08 10 ngày
90 10 ngày
20 9 ngày
03 8 ngày
23 8 ngày
32 8 ngày
62 8 ngày
25 7 ngày
33 7 ngày
61 7 ngày
78 7 ngày
92 7 ngày
00 6 ngày
12 6 ngày
28 6 ngày
43 6 ngày
44 6 ngày
54 6 ngày
04 5 ngày
21 5 ngày
30 5 ngày
37 5 ngày
46 5 ngày
51 5 ngày
69 5 ngày
76 5 ngày
80 5 ngày
99 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
15 16 lần
79 16 lần
85 15 lần
02 14 lần
19 14 lần
60 14 lần
77 14 lần
29 13 lần
50 13 lần
52 13 lần
04 12 lần
66 12 lần
83 12 lần
98 12 lần
25 11 lần
35 11 lần
58 11 lần
80 11 lần
82 11 lần
84 11 lần
95 11 lần
54 10 lần
88 10 lần
93 10 lần
94 10 lần
99 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 36 đã 20 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 14/11/2016 đến 10/12/2016)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 544 ngày
06 497 ngày
26 485 ngày
42 481 ngày
00 352 ngày
14 337 ngày
35 336 ngày
84 313 ngày
36 274 ngày
76 258 ngày
94 239 ngày
88 229 ngày
20 223 ngày
67 220 ngày
13 212 ngày
03 185 ngày
30 176 ngày
15 175 ngày
19 173 ngày
40 170 ngày
56 169 ngày
12 167 ngày
46 165 ngày
52 160 ngày
07 152 ngày
79 150 ngày
96 149 ngày
90 143 ngày
85 139 ngày
32 134 ngày
91 131 ngày
82 128 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018