soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/04/2018
60

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
25 16 ngày
34 13 ngày
72 13 ngày
78 11 ngày
16 8 ngày
32 8 ngày
59 8 ngày
02 7 ngày
06 7 ngày
14 7 ngày
05 6 ngày
11 6 ngày
20 6 ngày
31 6 ngày
70 6 ngày
75 6 ngày
90 6 ngày
04 5 ngày
12 5 ngày
19 5 ngày
37 5 ngày
42 5 ngày
49 5 ngày
56 5 ngày
79 5 ngày
83 5 ngày
99 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
67 17 lần
06 14 lần
27 14 lần
85 13 lần
13 12 lần
40 12 lần
44 12 lần
46 12 lần
07 11 lần
09 11 lần
18 11 lần
71 11 lần
76 11 lần
81 11 lần
88 11 lần
96 11 lần
98 11 lần
00 10 lần
36 10 lần
43 10 lần
87 10 lần
97 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 25 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 05/02/2013 đến 04/03/2013)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 575 ngày
06 528 ngày
26 516 ngày
42 512 ngày
14 368 ngày
35 367 ngày
84 344 ngày
76 289 ngày
20 254 ngày
03 216 ngày
15 206 ngày
19 204 ngày
40 201 ngày
56 200 ngày
52 191 ngày
79 181 ngày
96 180 ngày
90 174 ngày
32 165 ngày
91 162 ngày
34 151 ngày
55 148 ngày
27 145 ngày
93 143 ngày
41 141 ngày
97 140 ngày
22 136 ngày
61 135 ngày
37 134 ngày
24 132 ngày
11 127 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018