soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/05/2018
54

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
95 19 ngày
35 18 ngày
58 18 ngày
72 13 ngày
08 12 ngày
21 10 ngày
83 10 ngày
99 10 ngày
13 9 ngày
86 9 ngày
28 8 ngày
54 8 ngày
98 8 ngày
27 7 ngày
70 7 ngày
05 6 ngày
17 6 ngày
24 6 ngày
40 6 ngày
43 6 ngày
93 6 ngày
15 5 ngày
34 5 ngày
71 5 ngày
76 5 ngày
97 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
31 19 lần
22 16 lần
16 14 lần
29 13 lần
10 12 lần
15 12 lần
23 12 lần
25 12 lần
32 12 lần
39 12 lần
67 12 lần
77 12 lần
88 12 lần
44 11 lần
46 11 lần
53 11 lần
57 11 lần
63 11 lần
66 11 lần
68 11 lần
79 11 lần
02 10 lần
18 10 lần
38 10 lần
49 10 lần
85 10 lần
86 10 lần
97 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 95 đã 19 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 12/04/2014 đến 08/05/2014)
Cặp số 35 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 32 ngày (từ 09/10/2007 đến 09/11/2007)
Cặp số 58 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 35 ngày (từ 02/01/2018 đến 05/02/2018)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 558 ngày
26 546 ngày
42 542 ngày
35 397 ngày
84 374 ngày
76 319 ngày
20 284 ngày
03 246 ngày
15 236 ngày
19 234 ngày
40 231 ngày
96 210 ngày
90 204 ngày
32 195 ngày
91 192 ngày
34 181 ngày
55 178 ngày
27 175 ngày
93 173 ngày
41 171 ngày
97 170 ngày
37 164 ngày
24 162 ngày
11 157 ngày
33 150 ngày
53 147 ngày
92 145 ngày
78 144 ngày
72 141 ngày
87 140 ngày
58 133 ngày
04 128 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018