soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/06/2018
37

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
57 22 ngày
41 14 ngày
45 13 ngày
94 13 ngày
96 13 ngày
15 11 ngày
17 11 ngày
34 11 ngày
50 9 ngày
55 9 ngày
99 9 ngày
09 8 ngày
26 8 ngày
79 8 ngày
81 8 ngày
05 7 ngày
37 7 ngày
61 7 ngày
68 7 ngày
07 6 ngày
22 6 ngày
24 6 ngày
53 6 ngày
69 6 ngày
01 5 ngày
06 5 ngày
36 5 ngày
58 5 ngày
62 5 ngày
71 5 ngày
91 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
11 19 lần
40 15 lần
64 15 lần
84 15 lần
72 14 lần
85 14 lần
12 13 lần
21 13 lần
92 13 lần
18 12 lần
30 12 lần
38 12 lần
49 12 lần
62 12 lần
67 12 lần
10 11 lần
14 11 lần
19 11 lần
23 11 lần
24 11 lần
52 11 lần
54 11 lần
73 11 lần
82 11 lần
88 11 lần
91 11 lần
04 10 lần
46 10 lần
69 10 lần
80 10 lần
97 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 57 đã 22 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 29/03/2014 đến 27/04/2014)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
13 ng96 6 ng69
11 ng17 5 ng71
8 ng26 5 ng62
7 ng05 9 ng50
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 589 ngày
26 577 ngày
42 573 ngày
35 428 ngày
84 405 ngày
20 315 ngày
03 277 ngày
15 267 ngày
19 265 ngày
96 241 ngày
90 235 ngày
32 226 ngày
91 223 ngày
34 212 ngày
55 209 ngày
27 206 ngày
93 204 ngày
41 202 ngày
37 195 ngày
24 193 ngày
33 181 ngày
53 178 ngày
92 176 ngày
78 175 ngày
87 171 ngày
58 164 ngày
31 152 ngày
17 151 ngày
74 150 ngày
05 149 ngày
62 145 ngày
21 135 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018