soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/10/2018
17

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
64 23 ngày
89 17 ngày
46 14 ngày
17 13 ngày
04 12 ngày
23 11 ngày
91 11 ngày
05 9 ngày
20 9 ngày
24 9 ngày
00 8 ngày
54 8 ngày
78 8 ngày
07 7 ngày
25 7 ngày
99 7 ngày
16 6 ngày
27 6 ngày
30 6 ngày
36 6 ngày
40 6 ngày
10 5 ngày
19 5 ngày
44 5 ngày
82 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
20 14 lần
47 14 lần
69 14 lần
90 14 lần
10 13 lần
75 13 lần
62 12 lần
86 12 lần
08 11 lần
17 11 lần
21 11 lần
36 11 lần
37 11 lần
48 11 lần
49 11 lần
53 11 lần
57 11 lần
12 10 lần
13 10 lần
27 10 lần
34 10 lần
42 10 lần
54 10 lần
56 10 lần
67 10 lần
70 10 lần
74 10 lần
77 10 lần
82 10 lần
87 10 lần
97 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 64 đã 23 ngày chưa ra, cực đại là 19 ngày (từ 17/12/2008 đến 04/01/2009)
Cặp số 89 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 31 ngày (từ 08/07/2009 đến 07/08/2009)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
23 ng64 14 ng46
12 ng04 6 ng40
11 ng91 5 ng19
7 ng99 5 ng44
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 711 ngày
84 527 ngày
90 357 ngày
32 348 ngày
91 345 ngày
93 326 ngày
58 286 ngày
74 272 ngày
05 271 ngày
51 244 ngày
25 236 ngày
59 228 ngày
07 208 ngày
13 198 ngày
12 188 ngày
09 184 ngày
18 178 ngày
52 175 ngày
46 174 ngày
80 171 ngày
61 170 ngày
66 169 ngày
50 165 ngày
47 161 ngày
79 158 ngày
02 157 ngày
10 150 ngày
04 149 ngày
16 145 ngày
11 139 ngày
76 136 ngày
00 126 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/10/2018