soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/02/2018
70

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
59 15 ngày
39 10 ngày
45 10 ngày
20 9 ngày
46 8 ngày
47 8 ngày
82 8 ngày
42 7 ngày
05 6 ngày
16 6 ngày
22 6 ngày
68 6 ngày
87 6 ngày
08 5 ngày
10 5 ngày
14 5 ngày
23 5 ngày
34 5 ngày
40 5 ngày
49 5 ngày
57 5 ngày
63 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
85 18 lần
04 15 lần
62 14 lần
11 13 lần
50 13 lần
72 13 lần
77 13 lần
21 12 lần
33 12 lần
73 12 lần
80 12 lần
91 12 lần
03 11 lần
15 11 lần
17 11 lần
49 11 lần
55 11 lần
84 11 lần
88 11 lần
94 11 lần
01 10 lần
26 10 lần
29 10 lần
37 10 lần
38 10 lần
48 10 lần
53 10 lần
56 10 lần
60 10 lần
70 10 lần
75 10 lần
76 10 lần
79 10 lần
83 10 lần
86 10 lần
93 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 59 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 23/04/2008 đến 16/05/2008
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 521 ngày
06 474 ngày
26 462 ngày
42 458 ngày
00 329 ngày
14 314 ngày
35 313 ngày
84 290 ngày
36 251 ngày
76 235 ngày
94 216 ngày
10 212 ngày
88 206 ngày
20 200 ngày
67 197 ngày
13 189 ngày
99 167 ngày
03 162 ngày
54 161 ngày
30 153 ngày
15 152 ngày
19 150 ngày
40 147 ngày
56 146 ngày
12 144 ngày
46 142 ngày
52 137 ngày
07 129 ngày
79 127 ngày
96 126 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 19/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 19/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/08/2018