soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/03/2018
91

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
36 21 ngày
67 14 ngày
45 12 ngày
77 12 ngày
08 11 ngày
90 11 ngày
20 10 ngày
03 9 ngày
32 9 ngày
62 9 ngày
25 8 ngày
33 8 ngày
61 8 ngày
78 8 ngày
92 8 ngày
12 7 ngày
28 7 ngày
43 7 ngày
44 7 ngày
54 7 ngày
04 6 ngày
21 6 ngày
30 6 ngày
46 6 ngày
51 6 ngày
69 6 ngày
76 6 ngày
80 6 ngày
99 6 ngày
22 5 ngày
38 5 ngày
64 5 ngày
71 5 ngày
74 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
15 17 lần
79 16 lần
85 16 lần
19 15 lần
29 14 lần
52 14 lần
77 14 lần
02 13 lần
50 13 lần
58 13 lần
60 13 lần
83 13 lần
66 12 lần
98 12 lần
04 11 lần
35 11 lần
82 11 lần
84 11 lần
95 11 lần
06 10 lần
14 10 lần
24 10 lần
25 10 lần
54 10 lần
80 10 lần
88 10 lần
93 10 lần
94 10 lần
99 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 36 đã 21 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 14/11/2016 đến 10/12/2016)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 545 ngày
06 498 ngày
26 486 ngày
42 482 ngày
00 353 ngày
14 338 ngày
35 337 ngày
84 314 ngày
36 275 ngày
76 259 ngày
94 240 ngày
88 230 ngày
20 224 ngày
67 221 ngày
13 213 ngày
03 186 ngày
30 177 ngày
15 176 ngày
19 174 ngày
40 171 ngày
56 170 ngày
12 168 ngày
46 166 ngày
52 161 ngày
07 153 ngày
79 151 ngày
96 150 ngày
90 144 ngày
85 140 ngày
32 135 ngày
91 132 ngày
82 129 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018