soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/04/2018
63

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
25 17 ngày
34 14 ngày
72 14 ngày
78 12 ngày
32 9 ngày
02 8 ngày
06 8 ngày
14 8 ngày
05 7 ngày
11 7 ngày
20 7 ngày
31 7 ngày
70 7 ngày
75 7 ngày
04 6 ngày
12 6 ngày
19 6 ngày
37 6 ngày
49 6 ngày
56 6 ngày
79 6 ngày
83 6 ngày
99 6 ngày
24 5 ngày
48 5 ngày
53 5 ngày
60 5 ngày
73 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
67 17 lần
27 14 lần
06 13 lần
46 13 lần
85 13 lần
13 12 lần
40 12 lần
44 12 lần
88 12 lần
98 12 lần
18 11 lần
43 11 lần
71 11 lần
76 11 lần
81 11 lần
96 11 lần
97 11 lần
00 10 lần
09 10 lần
28 10 lần
36 10 lần
42 10 lần
45 10 lần
95 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 25 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 05/02/2013 đến 04/03/2013)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 576 ngày
06 529 ngày
26 517 ngày
42 513 ngày
14 369 ngày
35 368 ngày
84 345 ngày
76 290 ngày
20 255 ngày
03 217 ngày
15 207 ngày
19 205 ngày
40 202 ngày
56 201 ngày
52 192 ngày
79 182 ngày
96 181 ngày
90 175 ngày
32 166 ngày
91 163 ngày
34 152 ngày
55 149 ngày
27 146 ngày
93 144 ngày
41 142 ngày
97 141 ngày
22 137 ngày
61 136 ngày
37 135 ngày
24 133 ngày
11 128 ngày
50 125 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018