soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/05/2018
53

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
95 20 ngày
35 19 ngày
72 14 ngày
08 13 ngày
21 11 ngày
99 11 ngày
13 10 ngày
54 9 ngày
27 8 ngày
70 8 ngày
17 7 ngày
43 7 ngày
93 7 ngày
15 6 ngày
34 6 ngày
71 6 ngày
97 6 ngày
37 5 ngày
41 5 ngày
48 5 ngày
78 5 ngày
84 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
31 19 lần
22 16 lần
23 13 lần
29 13 lần
32 13 lần
10 12 lần
16 12 lần
25 12 lần
39 12 lần
67 12 lần
77 12 lần
15 11 lần
44 11 lần
46 11 lần
53 11 lần
57 11 lần
66 11 lần
79 11 lần
88 11 lần
02 10 lần
18 10 lần
38 10 lần
49 10 lần
61 10 lần
68 10 lần
85 10 lần
86 10 lần
94 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 95 đã 20 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 12/04/2014 đến 08/05/2014)
Cặp số 35 đã 19 ngày chưa ra, cực đại là 32 ngày (từ 09/10/2007 đến 09/11/2007)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 559 ngày
26 547 ngày
42 543 ngày
35 398 ngày
84 375 ngày
20 285 ngày
03 247 ngày
15 237 ngày
19 235 ngày
40 232 ngày
96 211 ngày
90 205 ngày
32 196 ngày
91 193 ngày
34 182 ngày
55 179 ngày
27 176 ngày
93 174 ngày
41 172 ngày
97 171 ngày
37 165 ngày
24 163 ngày
11 158 ngày
33 151 ngày
53 148 ngày
92 146 ngày
78 145 ngày
72 142 ngày
87 141 ngày
58 134 ngày
04 129 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018