soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/06/2018
49

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
57 23 ngày
41 15 ngày
45 14 ngày
94 14 ngày
96 14 ngày
15 12 ngày
50 10 ngày
55 10 ngày
99 10 ngày
26 9 ngày
79 9 ngày
81 9 ngày
05 8 ngày
37 8 ngày
68 8 ngày
07 7 ngày
22 7 ngày
53 7 ngày
69 7 ngày
01 6 ngày
36 6 ngày
58 6 ngày
62 6 ngày
71 6 ngày
91 6 ngày
39 5 ngày
87 5 ngày
98 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
11 18 lần
40 15 lần
64 15 lần
84 15 lần
21 14 lần
72 14 lần
85 14 lần
23 13 lần
92 13 lần
18 12 lần
24 12 lần
30 12 lần
38 12 lần
46 12 lần
62 12 lần
88 12 lần
10 11 lần
12 11 lần
49 11 lần
54 11 lần
67 11 lần
73 11 lần
80 11 lần
82 11 lần
91 11 lần
04 10 lần
14 10 lần
16 10 lần
19 10 lần
48 10 lần
52 10 lần
70 10 lần
97 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 57 đã 23 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 29/03/2014 đến 27/04/2014)
Cặp số 41 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 22 ngày (từ 01/02/2015 đến 26/02/2015)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
14 ng96 7 ng69
10 ng50 8 ng05
9 ng26 6 ng62
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 590 ngày
26 578 ngày
42 574 ngày
35 429 ngày
84 406 ngày
20 316 ngày
03 278 ngày
15 268 ngày
19 266 ngày
96 242 ngày
90 236 ngày
32 227 ngày
91 224 ngày
34 213 ngày
55 210 ngày
27 207 ngày
93 205 ngày
41 203 ngày
37 196 ngày
24 194 ngày
33 182 ngày
53 179 ngày
92 177 ngày
78 176 ngày
87 172 ngày
58 165 ngày
31 153 ngày
17 152 ngày
74 151 ngày
05 150 ngày
62 146 ngày
21 136 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018