soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/02/2018
69

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
59 16 ngày
45 11 ngày
46 9 ngày
47 9 ngày
82 9 ngày
05 7 ngày
16 7 ngày
22 7 ngày
87 7 ngày
08 6 ngày
10 6 ngày
14 6 ngày
23 6 ngày
34 6 ngày
40 6 ngày
49 6 ngày
57 6 ngày
63 6 ngày
03 5 ngày
09 5 ngày
19 5 ngày
28 5 ngày
30 5 ngày
65 5 ngày
74 5 ngày
89 5 ngày
90 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
85 18 lần
77 15 lần
04 14 lần
50 14 lần
62 14 lần
11 13 lần
94 13 lần
21 12 lần
72 12 lần
73 12 lần
80 12 lần
91 12 lần
01 11 lần
03 11 lần
15 11 lần
17 11 lần
49 11 lần
53 11 lần
55 11 lần
93 11 lần
02 10 lần
26 10 lần
29 10 lần
38 10 lần
56 10 lần
60 10 lần
70 10 lần
75 10 lần
79 10 lần
83 10 lần
86 10 lần
88 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 59 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 23/04/2008 đến 16/05/2008)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 522 ngày
06 475 ngày
26 463 ngày
42 459 ngày
00 330 ngày
14 315 ngày
35 314 ngày
84 291 ngày
36 252 ngày
76 236 ngày
94 217 ngày
10 213 ngày
88 207 ngày
20 201 ngày
67 198 ngày
13 190 ngày
99 168 ngày
03 163 ngày
54 162 ngày
30 154 ngày
15 153 ngày
19 151 ngày
40 148 ngày
56 147 ngày
12 145 ngày
46 143 ngày
52 138 ngày
07 130 ngày
79 128 ngày
96 127 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 19/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 19/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/08/2018