soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/03/2018
93

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
36 22 ngày
67 15 ngày
45 13 ngày
77 13 ngày
08 12 ngày
90 12 ngày
20 11 ngày
03 10 ngày
62 10 ngày
25 9 ngày
33 9 ngày
61 9 ngày
78 9 ngày
92 9 ngày
12 8 ngày
28 8 ngày
43 8 ngày
04 7 ngày
30 7 ngày
46 7 ngày
69 7 ngày
76 7 ngày
80 7 ngày
99 7 ngày
22 6 ngày
64 6 ngày
71 6 ngày
74 6 ngày
16 5 ngày
39 5 ngày
84 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
15 15 lần
19 15 lần
85 15 lần
29 14 lần
52 14 lần
79 14 lần
02 13 lần
50 13 lần
58 13 lần
60 13 lần
77 13 lần
66 12 lần
83 12 lần
24 11 lần
35 11 lần
54 11 lần
82 11 lần
95 11 lần
98 11 lần
04 10 lần
06 10 lần
25 10 lần
38 10 lần
80 10 lần
84 10 lần
88 10 lần
93 10 lần
94 10 lần
99 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 36 đã 22 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 14/11/2016 đến 10/12/2016)
Cặp số 67 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 24/11/2011 đến 19/12/2011)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 546 ngày
06 499 ngày
26 487 ngày
42 483 ngày
00 354 ngày
14 339 ngày
35 338 ngày
84 315 ngày
36 276 ngày
76 260 ngày
94 241 ngày
88 231 ngày
20 225 ngày
67 222 ngày
13 214 ngày
03 187 ngày
30 178 ngày
15 177 ngày
19 175 ngày
40 172 ngày
56 171 ngày
12 169 ngày
46 167 ngày
52 162 ngày
07 154 ngày
79 152 ngày
96 151 ngày
90 145 ngày
85 141 ngày
32 136 ngày
91 133 ngày
82 130 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018