soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/05/2018
61

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
95 21 ngày
35 20 ngày
72 15 ngày
08 14 ngày
21 12 ngày
99 12 ngày
13 11 ngày
54 10 ngày
27 9 ngày
70 9 ngày
17 8 ngày
43 8 ngày
93 8 ngày
15 7 ngày
34 7 ngày
71 7 ngày
97 7 ngày
37 6 ngày
48 6 ngày
78 6 ngày
84 6 ngày
10 5 ngày
18 5 ngày
31 5 ngày
33 5 ngày
50 5 ngày
51 5 ngày
65 5 ngày
66 5 ngày
73 5 ngày
80 5 ngày
92 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
31 19 lần
22 16 lần
32 13 lần
67 13 lần
16 12 lần
23 12 lần
25 12 lần
77 12 lần
10 11 lần
29 11 lần
38 11 lần
39 11 lần
44 11 lần
46 11 lần
49 11 lần
53 11 lần
66 11 lần
79 11 lần
88 11 lần
02 10 lần
12 10 lần
15 10 lần
18 10 lần
52 10 lần
57 10 lần
60 10 lần
61 10 lần
94 10 lần
96 10 lần
98 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 95 đã 21 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 12/04/2014 đến 08/05/2014)
Cặp số 35 đã 20 ngày chưa ra, cực đại là 32 ngày (từ 09/10/2007 đến 09/11/2007)
Cặp số 72 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 20 ngày (từ 19/02/2016 đến 09/03/2016)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 560 ngày
26 548 ngày
42 544 ngày
35 399 ngày
84 376 ngày
20 286 ngày
03 248 ngày
15 238 ngày
19 236 ngày
40 233 ngày
96 212 ngày
90 206 ngày
32 197 ngày
91 194 ngày
34 183 ngày
55 180 ngày
27 177 ngày
93 175 ngày
41 173 ngày
97 172 ngày
37 166 ngày
24 164 ngày
11 159 ngày
33 152 ngày
53 149 ngày
92 147 ngày
78 146 ngày
72 143 ngày
87 142 ngày
58 135 ngày
04 130 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018