soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/06/2018
42

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
57 24 ngày
41 16 ngày
94 15 ngày
96 15 ngày
15 13 ngày
50 11 ngày
55 11 ngày
26 10 ngày
79 10 ngày
81 10 ngày
05 9 ngày
37 9 ngày
68 9 ngày
22 8 ngày
53 8 ngày
69 8 ngày
58 7 ngày
39 6 ngày
10 5 ngày
42 5 ngày
63 5 ngày
86 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
11 17 lần
64 16 lần
40 15 lần
72 15 lần
84 15 lần
85 14 lần
21 13 lần
23 13 lần
62 13 lần
88 13 lần
92 13 lần
30 12 lần
46 12 lần
73 12 lần
82 12 lần
04 11 lần
12 11 lần
18 11 lần
19 11 lần
24 11 lần
38 11 lần
48 11 lần
49 11 lần
52 11 lần
54 11 lần
67 11 lần
80 11 lần
91 11 lần
10 10 lần
14 10 lần
16 10 lần
36 10 lần
70 10 lần
97 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 57 đã 24 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 29/03/2014 đến 27/04/2014)
Cặp số 41 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 22 ngày (từ 01/02/2015 đến 26/02/2015)
Cặp số 94 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 32 ngày (từ 08/07/2011 đến 08/08/2011)
Cặp số 96 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 26/05/2015 đến 22/06/2015)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
15 ng96 8 ng69
11 ng50 9 ng05
9 ng68 5 ng86
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 591 ngày
26 579 ngày
42 575 ngày
35 430 ngày
84 407 ngày
20 317 ngày
03 279 ngày
15 269 ngày
19 267 ngày
96 243 ngày
90 237 ngày
32 228 ngày
91 225 ngày
34 214 ngày
55 211 ngày
27 208 ngày
93 206 ngày
41 204 ngày
37 197 ngày
24 195 ngày
33 183 ngày
53 180 ngày
92 178 ngày
78 177 ngày
87 173 ngày
58 166 ngày
31 154 ngày
17 153 ngày
74 152 ngày
05 151 ngày
62 147 ngày
21 137 ngày
48 125 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018