soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/10/2018
22

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
64 25 ngày
89 19 ngày
46 16 ngày
17 15 ngày
04 14 ngày
05 11 ngày
24 11 ngày
78 10 ngày
27 8 ngày
36 8 ngày
40 8 ngày
19 7 ngày
51 6 ngày
53 6 ngày
59 6 ngày
92 6 ngày
14 5 ngày
66 5 ngày
74 5 ngày
77 5 ngày
79 5 ngày
97 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
10 14 lần
90 14 lần
47 13 lần
69 13 lần
20 12 lần
56 12 lần
62 12 lần
13 11 lần
36 11 lần
37 11 lần
42 11 lần
49 11 lần
57 11 lần
75 11 lần
86 11 lần
08 10 lần
12 10 lần
21 10 lần
34 10 lần
53 10 lần
54 10 lần
63 10 lần
67 10 lần
72 10 lần
77 10 lần
82 10 lần
87 10 lần
97 10 lần
99 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 64 đã 25 ngày chưa ra, cực đại là 19 ngày (từ 17/12/2008 đến 04/01/2009)
Cặp số 89 đã 19 ngày chưa ra, cực đại là 31 ngày (từ 08/07/2009 đến 07/08/2009)
Cặp số 46 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 03/01/2013 đến 30/01/2013)
Cặp số 17 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 29 ngày (từ 21/08/2017 đến 18/09/2017)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
25 ng64 16 ng46
14 ng04 8 ng40
5 ng79 5 ng97
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 713 ngày
84 529 ngày
90 359 ngày
91 347 ngày
93 328 ngày
58 288 ngày
74 274 ngày
05 273 ngày
51 246 ngày
25 238 ngày
59 230 ngày
07 210 ngày
13 200 ngày
12 190 ngày
09 186 ngày
18 180 ngày
52 177 ngày
46 176 ngày
80 173 ngày
61 172 ngày
66 171 ngày
50 167 ngày
47 163 ngày
79 160 ngày
02 159 ngày
10 152 ngày
04 151 ngày
16 147 ngày
11 141 ngày
76 138 ngày
00 128 ngày
85 126 ngày
75 125 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/10/2018