soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/02/2018
69

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
59 17 ngày
45 12 ngày
46 10 ngày
82 10 ngày
87 8 ngày
08 7 ngày
10 7 ngày
14 7 ngày
23 7 ngày
34 7 ngày
49 7 ngày
57 7 ngày
63 7 ngày
03 6 ngày
09 6 ngày
19 6 ngày
28 6 ngày
65 6 ngày
74 6 ngày
90 6 ngày
00 5 ngày
07 5 ngày
24 5 ngày
31 5 ngày
67 5 ngày
69 5 ngày
78 5 ngày
91 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
04 15 lần
50 15 lần
62 15 lần
85 15 lần
77 14 lần
80 13 lần
94 13 lần
11 12 lần
15 12 lần
21 12 lần
73 12 lần
91 12 lần
01 11 lần
02 11 lần
17 11 lần
53 11 lần
72 11 lần
83 11 lần
88 11 lần
03 10 lần
29 10 lần
32 10 lần
38 10 lần
49 10 lần
55 10 lần
56 10 lần
60 10 lần
70 10 lần
75 10 lần
79 10 lần
93 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 59 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 23/04/2008 đến 16/05/2008)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 523 ngày
06 476 ngày
26 464 ngày
42 460 ngày
00 331 ngày
14 316 ngày
35 315 ngày
84 292 ngày
36 253 ngày
76 237 ngày
94 218 ngày
10 214 ngày
88 208 ngày
20 202 ngày
67 199 ngày
13 191 ngày
99 169 ngày
03 164 ngày
54 163 ngày
30 155 ngày
15 154 ngày
19 152 ngày
40 149 ngày
56 148 ngày
12 146 ngày
46 144 ngày
52 139 ngày
07 131 ngày
79 129 ngày
96 128 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 19/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 19/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/08/2018