soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/03/2018
70

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
67 16 ngày
08 13 ngày
20 12 ngày
03 11 ngày
62 11 ngày
25 10 ngày
33 10 ngày
61 10 ngày
78 10 ngày
92 10 ngày
12 9 ngày
43 9 ngày
04 8 ngày
46 8 ngày
76 8 ngày
80 8 ngày
99 8 ngày
71 7 ngày
16 6 ngày
84 6 ngày
01 5 ngày
26 5 ngày
47 5 ngày
56 5 ngày
89 5 ngày
96 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
85 16 lần
15 15 lần
19 14 lần
29 14 lần
52 14 lần
77 14 lần
02 13 lần
50 13 lần
58 13 lần
60 13 lần
66 13 lần
79 13 lần
06 11 lần
24 11 lần
54 11 lần
82 11 lần
83 11 lần
94 11 lần
95 11 lần
98 11 lần
04 10 lần
09 10 lần
13 10 lần
35 10 lần
37 10 lần
39 10 lần
80 10 lần
84 10 lần
91 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 67 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 24/11/2011 đến 19/12/2011)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 547 ngày
06 500 ngày
26 488 ngày
42 484 ngày
00 355 ngày
14 340 ngày
35 339 ngày
84 316 ngày
36 277 ngày
76 261 ngày
94 242 ngày
88 232 ngày
20 226 ngày
67 223 ngày
13 215 ngày
03 188 ngày
15 178 ngày
19 176 ngày
40 173 ngày
56 172 ngày
12 170 ngày
46 168 ngày
52 163 ngày
07 155 ngày
79 153 ngày
96 152 ngày
90 146 ngày
85 142 ngày
32 137 ngày
91 134 ngày
82 131 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018