soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/04/2018
53

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
25 19 ngày
34 16 ngày
32 11 ngày
06 10 ngày
05 9 ngày
11 9 ngày
20 9 ngày
31 9 ngày
70 9 ngày
75 9 ngày
04 8 ngày
37 8 ngày
49 8 ngày
56 8 ngày
79 8 ngày
83 8 ngày
99 8 ngày
24 7 ngày
48 7 ngày
53 7 ngày
17 6 ngày
27 6 ngày
92 6 ngày
93 6 ngày
00 5 ngày
55 5 ngày
58 5 ngày
65 5 ngày
77 5 ngày
94 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
67 18 lần
85 14 lần
27 13 lần
40 13 lần
46 13 lần
88 13 lần
06 12 lần
43 12 lần
44 12 lần
81 12 lần
98 12 lần
13 11 lần
18 11 lần
26 11 lần
71 11 lần
76 11 lần
82 11 lần
96 11 lần
07 10 lần
15 10 lần
28 10 lần
42 10 lần
50 10 lần
62 10 lần
97 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 25 đã 19 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 05/02/2013 đến 04/03/2013)
Cặp số 34 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 22 ngày (từ 08/02/2014 đến 01/03/2014)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 578 ngày
06 531 ngày
26 519 ngày
42 515 ngày
14 371 ngày
35 370 ngày
84 347 ngày
76 292 ngày
20 257 ngày
03 219 ngày
15 209 ngày
19 207 ngày
40 204 ngày
56 203 ngày
52 194 ngày
79 184 ngày
96 183 ngày
90 177 ngày
32 168 ngày
91 165 ngày
34 154 ngày
55 151 ngày
27 148 ngày
93 146 ngày
41 144 ngày
97 143 ngày
22 139 ngày
61 138 ngày
37 137 ngày
24 135 ngày
11 130 ngày
50 127 ngày
70 125 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018