soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/05/2018
40

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
35 22 ngày
08 16 ngày
13 13 ngày
27 11 ngày
70 11 ngày
17 10 ngày
93 10 ngày
15 9 ngày
34 9 ngày
71 9 ngày
97 9 ngày
37 8 ngày
48 8 ngày
78 8 ngày
50 7 ngày
51 7 ngày
65 7 ngày
73 7 ngày
80 7 ngày
29 6 ngày
36 6 ngày
39 6 ngày
59 6 ngày
75 6 ngày
09 5 ngày
20 5 ngày
45 5 ngày
79 5 ngày
85 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
31 19 lần
22 15 lần
32 13 lần
66 13 lần
10 12 lần
38 12 lần
44 12 lần
53 12 lần
57 12 lần
67 12 lần
77 12 lần
16 11 lần
18 11 lần
25 11 lần
79 11 lần
02 10 lần
04 10 lần
12 10 lần
15 10 lần
23 10 lần
29 10 lần
30 10 lần
33 10 lần
39 10 lần
46 10 lần
61 10 lần
68 10 lần
87 10 lần
92 10 lần
96 10 lần
98 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 35 đã 22 ngày chưa ra, cực đại là 32 ngày (từ 09/10/2007 đến 09/11/2007)
Cặp số 08 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 26/04/2010 đến 22/05/2010)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)

Đặc biệt lâu chưa ra:
06 562 ngày
26 550 ngày
42 546 ngày
35 401 ngày
84 378 ngày
20 288 ngày
03 250 ngày
15 240 ngày
19 238 ngày
40 235 ngày
96 214 ngày
90 208 ngày
32 199 ngày
91 196 ngày
34 185 ngày
55 182 ngày
27 179 ngày
93 177 ngày
41 175 ngày
97 174 ngày
37 168 ngày
24 166 ngày
11 161 ngày
33 154 ngày
53 151 ngày
92 149 ngày
78 148 ngày
72 145 ngày
87 144 ngày
58 137 ngày
31 125 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018