soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/06/2018
37

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
57 25 ngày
41 17 ngày
94 16 ngày
15 14 ngày
26 11 ngày
79 11 ngày
81 11 ngày
05 10 ngày
68 10 ngày
53 9 ngày
69 9 ngày
58 8 ngày
39 7 ngày
10 6 ngày
42 6 ngày
63 6 ngày
86 6 ngày
00 5 ngày
32 5 ngày
44 5 ngày
47 5 ngày
54 5 ngày
56 5 ngày
85 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
11 16 lần
64 16 lần
40 15 lần
67 15 lần
85 14 lần
21 13 lần
23 13 lần
46 13 lần
73 13 lần
84 13 lần
88 13 lần
62 12 lần
72 12 lần
80 12 lần
12 11 lần
18 11 lần
19 11 lần
24 11 lần
38 11 lần
48 11 lần
49 11 lần
82 11 lần
91 11 lần
10 10 lần
14 10 lần
16 10 lần
30 10 lần
36 10 lần
52 10 lần
54 10 lần
70 10 lần
74 10 lần
77 10 lần
97 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 57 đã 25 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 29/03/2014 đến 27/04/2014)
Cặp số 41 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 22 ngày (từ 01/02/2015 đến 26/02/2015)
Cặp số 94 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 32 ngày (từ 08/07/2011 đến 08/08/2011)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
10 ng68 6 ng86
8 ng58 5 ng85
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 592 ngày
26 580 ngày
42 576 ngày
35 431 ngày
84 408 ngày
20 318 ngày
15 270 ngày
19 268 ngày
96 244 ngày
90 238 ngày
32 229 ngày
91 226 ngày
34 215 ngày
55 212 ngày
27 209 ngày
93 207 ngày
41 205 ngày
37 198 ngày
24 196 ngày
33 184 ngày
53 181 ngày
92 179 ngày
78 178 ngày
87 174 ngày
58 167 ngày
31 155 ngày
17 154 ngày
74 153 ngày
05 152 ngày
62 148 ngày
21 138 ngày
48 126 ngày
51 125 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018