soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/10/2018
35

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
89 20 ngày
46 17 ngày
17 16 ngày
04 15 ngày
24 12 ngày
78 11 ngày
27 9 ngày
36 9 ngày
40 9 ngày
51 7 ngày
92 7 ngày
14 6 ngày
66 6 ngày
74 6 ngày
77 6 ngày
79 6 ngày
97 6 ngày
09 5 ngày
26 5 ngày
34 5 ngày
38 5 ngày
60 5 ngày
68 5 ngày
69 5 ngày
81 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
10 15 lần
47 13 lần
53 13 lần
69 13 lần
56 12 lần
62 12 lần
90 12 lần
08 11 lần
12 11 lần
20 11 lần
25 11 lần
36 11 lần
37 11 lần
42 11 lần
49 11 lần
54 11 lần
57 11 lần
75 11 lần
13 10 lần
21 10 lần
34 10 lần
45 10 lần
63 10 lần
67 10 lần
72 10 lần
77 10 lần
82 10 lần
85 10 lần
86 10 lần
87 10 lần
99 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 89 đã 20 ngày chưa ra, cực đại là 31 ngày (từ 08/07/2009 đến 07/08/2009)
Cặp số 46 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 03/01/2013 đến 30/01/2013)
Cặp số 17 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 29 ngày (từ 21/08/2017 đến 18/09/2017)
Cặp số 04 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 34 ngày (từ 24/11/2016 đến 27/12/2016)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
15 ng04 9 ng40
6 ng79 6 ng97
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 714 ngày
84 530 ngày
90 360 ngày
91 348 ngày
93 329 ngày
58 289 ngày
74 275 ngày
05 274 ngày
51 247 ngày
25 239 ngày
59 231 ngày
07 211 ngày
13 201 ngày
12 191 ngày
09 187 ngày
18 181 ngày
52 178 ngày
46 177 ngày
80 174 ngày
61 173 ngày
66 172 ngày
50 168 ngày
47 164 ngày
79 161 ngày
02 160 ngày
10 153 ngày
04 152 ngày
16 148 ngày
11 142 ngày
76 139 ngày
00 129 ngày
85 127 ngày
75 126 ngày
82 125 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/10/2018