soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/02/2018
64

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
45 13 ngày
46 11 ngày
82 11 ngày
87 9 ngày
14 8 ngày
23 8 ngày
34 8 ngày
49 8 ngày
57 8 ngày
03 7 ngày
09 7 ngày
19 7 ngày
28 7 ngày
65 7 ngày
90 7 ngày
00 6 ngày
07 6 ngày
24 6 ngày
31 6 ngày
69 6 ngày
78 6 ngày
91 6 ngày
18 5 ngày
33 5 ngày
51 5 ngày
58 5 ngày
71 5 ngày
86 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
50 15 lần
62 15 lần
85 15 lần
04 14 lần
21 13 lần
77 13 lần
80 13 lần
94 13 lần
15 12 lần
37 12 lần
53 12 lần
73 12 lần
91 12 lần
02 11 lần
11 11 lần
72 11 lần
79 11 lần
88 11 lần
01 10 lần
03 10 lần
12 10 lần
17 10 lần
22 10 lần
29 10 lần
32 10 lần
38 10 lần
55 10 lần
70 10 lần
75 10 lần
83 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 45 đã 13 ngày chưa ra, cực đại là 34 ngày (từ 13/01/2013 đến 19/02/2013)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 524 ngày
06 477 ngày
26 465 ngày
42 461 ngày
00 332 ngày
14 317 ngày
35 316 ngày
84 293 ngày
36 254 ngày
76 238 ngày
94 219 ngày
10 215 ngày
88 209 ngày
20 203 ngày
67 200 ngày
13 192 ngày
99 170 ngày
03 165 ngày
54 164 ngày
30 156 ngày
15 155 ngày
19 153 ngày
40 150 ngày
56 149 ngày
12 147 ngày
46 145 ngày
52 140 ngày
07 132 ngày
79 130 ngày
96 129 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 19/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 19/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/08/2018