soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/03/2018
63

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
67 17 ngày
08 14 ngày
20 13 ngày
03 12 ngày
62 12 ngày
25 11 ngày
33 11 ngày
61 11 ngày
78 11 ngày
92 11 ngày
12 10 ngày
46 9 ngày
76 9 ngày
80 9 ngày
71 8 ngày
84 7 ngày
01 6 ngày
26 6 ngày
56 6 ngày
89 6 ngày
55 5 ngày
79 5 ngày
93 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
15 15 lần
85 15 lần
19 14 lần
29 14 lần
52 14 lần
58 14 lần
02 13 lần
60 13 lần
66 13 lần
77 13 lần
79 13 lần
95 13 lần
50 12 lần
06 11 lần
54 11 lần
82 11 lần
83 11 lần
98 11 lần
99 11 lần
09 10 lần
13 10 lần
23 10 lần
24 10 lần
35 10 lần
37 10 lần
39 10 lần
80 10 lần
88 10 lần
94 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 67 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 24/11/2011 đến 19/12/2011)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 548 ngày
06 501 ngày
26 489 ngày
42 485 ngày
00 356 ngày
14 341 ngày
35 340 ngày
84 317 ngày
36 278 ngày
76 262 ngày
94 243 ngày
88 233 ngày
20 227 ngày
67 224 ngày
13 216 ngày
03 189 ngày
15 179 ngày
19 177 ngày
40 174 ngày
56 173 ngày
12 171 ngày
46 169 ngày
52 164 ngày
07 156 ngày
79 154 ngày
96 153 ngày
90 147 ngày
85 143 ngày
32 138 ngày
91 135 ngày
82 132 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018