soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/06/2018
46

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
57 26 ngày
41 18 ngày
15 15 ngày
26 12 ngày
81 12 ngày
05 11 ngày
68 11 ngày
53 10 ngày
69 10 ngày
39 8 ngày
10 7 ngày
42 7 ngày
63 7 ngày
86 7 ngày
00 6 ngày
32 6 ngày
44 6 ngày
85 6 ngày
08 5 ngày
11 5 ngày
20 5 ngày
43 5 ngày
76 5 ngày
92 5 ngày
93 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
64 16 lần
67 16 lần
11 15 lần
21 14 lần
40 14 lần
85 14 lần
23 13 lần
72 13 lần
73 13 lần
84 13 lần
88 13 lần
18 12 lần
46 12 lần
49 12 lần
80 12 lần
91 12 lần
12 11 lần
19 11 lần
24 11 lần
36 11 lần
38 11 lần
52 11 lần
54 11 lần
62 11 lần
82 11 lần
97 11 lần
14 10 lần
16 10 lần
25 10 lần
48 10 lần
65 10 lần
70 10 lần
74 10 lần
77 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 57 đã 26 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 29/03/2014 đến 27/04/2014)
Cặp số 41 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 22 ngày (từ 01/02/2015 đến 26/02/2015)
Cặp số 15 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 23 ngày (từ 20/10/2011 đến 11/11/2011)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
11 ng68 7 ng86
8 ng39 5 ng93
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 593 ngày
26 581 ngày
42 577 ngày
35 432 ngày
84 409 ngày
20 319 ngày
15 271 ngày
19 269 ngày
96 245 ngày
90 239 ngày
32 230 ngày
91 227 ngày
34 216 ngày
55 213 ngày
27 210 ngày
93 208 ngày
41 206 ngày
37 199 ngày
24 197 ngày
33 185 ngày
53 182 ngày
92 180 ngày
78 179 ngày
87 175 ngày
58 168 ngày
31 156 ngày
17 155 ngày
74 154 ngày
05 153 ngày
62 149 ngày
21 139 ngày
48 127 ngày
51 126 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018