soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/10/2018
21

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
46 18 ngày
17 17 ngày
04 16 ngày
24 13 ngày
78 12 ngày
27 10 ngày
36 10 ngày
40 10 ngày
51 8 ngày
92 8 ngày
14 7 ngày
66 7 ngày
97 7 ngày
26 6 ngày
34 6 ngày
38 6 ngày
60 6 ngày
68 6 ngày
69 6 ngày
02 5 ngày
15 5 ngày
29 5 ngày
37 5 ngày
41 5 ngày
57 5 ngày
61 5 ngày
67 5 ngày
93 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
10 15 lần
47 13 lần
53 13 lần
69 13 lần
90 13 lần
08 12 lần
12 12 lần
56 12 lần
62 12 lần
13 11 lần
25 11 lần
32 11 lần
37 11 lần
42 11 lần
54 11 lần
72 11 lần
20 10 lần
21 10 lần
34 10 lần
36 10 lần
49 10 lần
57 10 lần
63 10 lần
74 10 lần
75 10 lần
77 10 lần
82 10 lần
85 10 lần
86 10 lần
87 10 lần
99 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 46 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 03/01/2013 đến 30/01/2013)
Cặp số 17 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 29 ngày (từ 21/08/2017 đến 18/09/2017)
Cặp số 04 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 34 ngày (từ 24/11/2016 đến 27/12/2016)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
16 ng04 10 ng40
8 ng51 5 ng15
8 ng92 5 ng29
7 ng14 5 ng41
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 715 ngày
84 531 ngày
90 361 ngày
91 349 ngày
93 330 ngày
58 290 ngày
74 276 ngày
51 248 ngày
25 240 ngày
59 232 ngày
07 212 ngày
13 202 ngày
12 192 ngày
09 188 ngày
18 182 ngày
52 179 ngày
46 178 ngày
80 175 ngày
61 174 ngày
66 173 ngày
50 169 ngày
47 165 ngày
79 162 ngày
02 161 ngày
10 154 ngày
04 153 ngày
16 149 ngày
11 143 ngày
76 140 ngày
00 130 ngày
85 128 ngày
75 127 ngày
82 126 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/10/2018