soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/02/2018
61

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
45 14 ngày
46 12 ngày
82 12 ngày
87 10 ngày
14 9 ngày
23 9 ngày
34 9 ngày
49 9 ngày
57 9 ngày
03 8 ngày
09 8 ngày
28 8 ngày
65 8 ngày
90 8 ngày
07 7 ngày
24 7 ngày
31 7 ngày
69 7 ngày
78 7 ngày
18 6 ngày
51 6 ngày
71 6 ngày
86 6 ngày
17 5 ngày
43 5 ngày
72 5 ngày
84 5 ngày
92 5 ngày
96 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
85 16 lần
50 15 lần
77 15 lần
04 14 lần
62 14 lần
80 14 lần
02 13 lần
21 13 lần
91 13 lần
15 12 lần
53 12 lần
79 12 lần
88 12 lần
94 12 lần
29 11 lần
37 11 lần
73 11 lần
01 10 lần
03 10 lần
11 10 lần
22 10 lần
32 10 lần
33 10 lần
55 10 lần
60 10 lần
66 10 lần
70 10 lần
72 10 lần
75 10 lần
83 10 lần
93 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 45 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 34 ngày (từ 13/01/2013 đến 19/02/2013)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 525 ngày
06 478 ngày
26 466 ngày
42 462 ngày
00 333 ngày
14 318 ngày
35 317 ngày
84 294 ngày
36 255 ngày
76 239 ngày
94 220 ngày
10 216 ngày
88 210 ngày
20 204 ngày
67 201 ngày
13 193 ngày
03 166 ngày
54 165 ngày
30 157 ngày
15 156 ngày
19 154 ngày
40 151 ngày
56 150 ngày
12 148 ngày
46 146 ngày
52 141 ngày
07 133 ngày
79 131 ngày
96 130 ngày
71 125 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 19/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 19/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/08/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/08/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/08/2018