soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/03/2018
66

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
08 15 ngày
20 14 ngày
03 13 ngày
62 13 ngày
25 12 ngày
33 12 ngày
78 12 ngày
92 12 ngày
12 11 ngày
46 10 ngày
80 10 ngày
71 9 ngày
84 8 ngày
01 7 ngày
55 6 ngày
79 6 ngày
93 6 ngày
02 5 ngày
40 5 ngày
60 5 ngày
68 5 ngày
82 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
15 15 lần
52 15 lần
19 14 lần
29 14 lần
77 14 lần
85 14 lần
50 13 lần
79 13 lần
02 12 lần
58 12 lần
60 12 lần
66 12 lần
83 12 lần
95 12 lần
06 11 lần
39 11 lần
82 11 lần
09 10 lần
14 10 lần
23 10 lần
24 10 lần
30 10 lần
35 10 lần
54 10 lần
87 10 lần
88 10 lần
91 10 lần
94 10 lần
98 10 lần
99 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 08 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 26/04/2010 đến 22/05/2010)
Cặp số 20 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 02/04/2013 đến 26/04/2013)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 549 ngày
06 502 ngày
26 490 ngày
42 486 ngày
00 357 ngày
14 342 ngày
35 341 ngày
84 318 ngày
36 279 ngày
76 263 ngày
94 244 ngày
88 234 ngày
20 228 ngày
67 225 ngày
13 217 ngày
03 190 ngày
15 180 ngày
19 178 ngày
40 175 ngày
56 174 ngày
12 172 ngày
46 170 ngày
52 165 ngày
07 157 ngày
79 155 ngày
96 154 ngày
90 148 ngày
85 144 ngày
32 139 ngày
91 136 ngày
82 133 ngày
34 125 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018