soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/05/2018
40

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
35 25 ngày
15 12 ngày
34 12 ngày
97 12 ngày
37 11 ngày
78 11 ngày
50 10 ngày
65 10 ngày
73 10 ngày
80 10 ngày
20 8 ngày
25 7 ngày
47 7 ngày
63 7 ngày
77 7 ngày
03 6 ngày
05 6 ngày
42 6 ngày
83 6 ngày
90 6 ngày
00 5 ngày
02 5 ngày
12 5 ngày
19 5 ngày
41 5 ngày
60 5 ngày
64 5 ngày
67 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
31 18 lần
22 16 lần
79 14 lần
32 12 lần
57 12 lần
77 12 lần
92 12 lần
04 11 lần
10 11 lần
23 11 lần
30 11 lần
38 11 lần
39 11 lần
44 11 lần
53 11 lần
66 11 lần
81 11 lần
87 11 lần
11 10 lần
16 10 lần
18 10 lần
25 10 lần
40 10 lần
49 10 lần
52 10 lần
62 10 lần
67 10 lần
68 10 lần
84 10 lần
89 10 lần
94 10 lần
96 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 35 đã 25 ngày chưa ra, cực đại là 32 ngày (từ 09/10/2007 đến 09/11/2007)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 565 ngày
26 553 ngày
42 549 ngày
35 404 ngày
84 381 ngày
20 291 ngày
03 253 ngày
15 243 ngày
19 241 ngày
40 238 ngày
96 217 ngày
90 211 ngày
32 202 ngày
91 199 ngày
34 188 ngày
55 185 ngày
27 182 ngày
93 180 ngày
41 178 ngày
97 177 ngày
37 171 ngày
24 169 ngày
11 164 ngày
33 157 ngày
53 154 ngày
92 152 ngày
78 151 ngày
72 148 ngày
87 147 ngày
58 140 ngày
31 128 ngày
17 127 ngày
74 126 ngày
05 125 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018