soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/06/2018
56

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
57 27 ngày
15 16 ngày
26 13 ngày
81 13 ngày
05 12 ngày
68 12 ngày
69 11 ngày
39 9 ngày
10 8 ngày
42 8 ngày
63 8 ngày
86 8 ngày
32 7 ngày
44 7 ngày
85 7 ngày
08 6 ngày
11 6 ngày
20 6 ngày
43 6 ngày
76 6 ngày
92 6 ngày
93 6 ngày
02 5 ngày
12 5 ngày
29 5 ngày
40 5 ngày
95 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
67 17 lần
64 16 lần
11 15 lần
84 15 lần
21 14 lần
40 14 lần
85 14 lần
88 14 lần
23 13 lần
72 13 lần
73 13 lần
80 13 lần
18 12 lần
46 12 lần
54 12 lần
91 12 lần
12 11 lần
16 11 lần
19 11 lần
24 11 lần
25 11 lần
38 11 lần
49 11 lần
52 11 lần
97 11 lần
14 10 lần
36 10 lần
48 10 lần
62 10 lần
65 10 lần
74 10 lần
77 10 lần
82 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 57 đã 27 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 29/03/2014 đến 27/04/2014)
Cặp số 15 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 23 ngày (từ 20/10/2011 đến 11/11/2011)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
12 ng68 8 ng86
9 ng39 6 ng93
6 ng20 5 ng02
6 ng92 5 ng29
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 594 ngày
26 582 ngày
42 578 ngày
35 433 ngày
84 410 ngày
20 320 ngày
15 272 ngày
19 270 ngày
96 246 ngày
90 240 ngày
32 231 ngày
91 228 ngày
34 217 ngày
55 214 ngày
27 211 ngày
93 209 ngày
41 207 ngày
37 200 ngày
24 198 ngày
33 186 ngày
53 183 ngày
92 181 ngày
78 180 ngày
87 176 ngày
58 169 ngày
31 157 ngày
17 156 ngày
74 155 ngày
05 154 ngày
62 150 ngày
21 140 ngày
48 128 ngày
51 127 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018