soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/10/2018
31

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
46 19 ngày
04 17 ngày
24 14 ngày
36 11 ngày
40 11 ngày
51 9 ngày
92 9 ngày
14 8 ngày
66 8 ngày
97 8 ngày
26 7 ngày
38 7 ngày
02 6 ngày
15 6 ngày
29 6 ngày
41 6 ngày
57 6 ngày
67 6 ngày
93 6 ngày
47 5 ngày
52 5 ngày
55 5 ngày
88 5 ngày
98 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
10 15 lần
69 15 lần
47 13 lần
53 13 lần
08 12 lần
12 12 lần
32 12 lần
56 12 lần
62 12 lần
13 11 lần
37 11 lần
42 11 lần
63 11 lần
72 11 lần
75 11 lần
87 11 lần
17 10 lần
18 10 lần
20 10 lần
25 10 lần
34 10 lần
36 10 lần
43 10 lần
45 10 lần
49 10 lần
54 10 lần
70 10 lần
74 10 lần
77 10 lần
85 10 lần
86 10 lần
90 10 lần
99 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 46 đã 19 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 03/01/2013 đến 30/01/2013)
Cặp số 04 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 34 ngày (từ 24/11/2016 đến 27/12/2016)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
17 ng04 11 ng40
9 ng51 6 ng15
9 ng92 6 ng29
8 ng14 6 ng41
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 716 ngày
84 532 ngày
90 362 ngày
91 350 ngày
93 331 ngày
58 291 ngày
74 277 ngày
51 249 ngày
25 241 ngày
59 233 ngày
07 213 ngày
13 203 ngày
12 193 ngày
09 189 ngày
52 180 ngày
46 179 ngày
80 176 ngày
61 175 ngày
66 174 ngày
50 170 ngày
47 166 ngày
79 163 ngày
02 162 ngày
10 155 ngày
04 154 ngày
16 150 ngày
11 144 ngày
76 141 ngày
00 131 ngày
85 129 ngày
75 128 ngày
82 127 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/10/2018