soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/03/2018
91

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
20 15 ngày
03 14 ngày
33 13 ngày
78 13 ngày
12 12 ngày
71 10 ngày
84 9 ngày
01 8 ngày
55 7 ngày
79 7 ngày
93 7 ngày
02 6 ngày
40 6 ngày
68 6 ngày
82 6 ngày
05 5 ngày
15 5 ngày
19 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
15 14 lần
19 14 lần
29 14 lần
52 14 lần
85 14 lần
77 13 lần
95 13 lần
02 12 lần
50 12 lần
58 12 lần
60 12 lần
66 12 lần
79 12 lần
83 12 lần
98 12 lần
09 11 lần
39 11 lần
82 11 lần
06 10 lần
14 10 lần
23 10 lần
24 10 lần
26 10 lần
27 10 lần
30 10 lần
35 10 lần
41 10 lần
54 10 lần
75 10 lần
87 10 lần
91 10 lần
94 10 lần
99 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 20 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 02/04/2013 đến 26/04/2013)
Cặp số 03 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 23/05/2012 đến 18/06/2012)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 550 ngày
06 503 ngày
26 491 ngày
42 487 ngày
00 358 ngày
14 343 ngày
35 342 ngày
84 319 ngày
36 280 ngày
76 264 ngày
94 245 ngày
88 235 ngày
20 229 ngày
67 226 ngày
13 218 ngày
03 191 ngày
15 181 ngày
19 179 ngày
40 176 ngày
56 175 ngày
12 173 ngày
46 171 ngày
52 166 ngày
79 156 ngày
96 155 ngày
90 149 ngày
85 145 ngày
32 140 ngày
91 137 ngày
82 134 ngày
34 126 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018