soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/06/2018
43

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
57 28 ngày
15 17 ngày
26 14 ngày
05 13 ngày
68 13 ngày
69 12 ngày
39 10 ngày
42 9 ngày
63 9 ngày
86 9 ngày
32 8 ngày
44 8 ngày
85 8 ngày
11 7 ngày
20 7 ngày
93 7 ngày
02 6 ngày
12 6 ngày
40 6 ngày
95 6 ngày
09 5 ngày
13 5 ngày
24 5 ngày
38 5 ngày
59 5 ngày
61 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
67 17 lần
64 16 lần
11 15 lần
21 14 lần
23 14 lần
73 14 lần
84 14 lần
40 13 lần
72 13 lần
80 13 lần
88 13 lần
97 13 lần
18 12 lần
46 12 lần
52 12 lần
54 12 lần
85 12 lần
91 12 lần
12 11 lần
19 11 lần
24 11 lần
25 11 lần
38 11 lần
49 11 lần
62 11 lần
82 11 lần
10 10 lần
14 10 lần
16 10 lần
36 10 lần
48 10 lần
65 10 lần
77 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 57 đã 28 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 29/03/2014 đến 27/04/2014)
Cặp số 15 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 23 ngày (từ 20/10/2011 đến 11/11/2011)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
13 ng68 9 ng86
10 ng39 7 ng93
9 ng42 5 ng24
7 ng20 6 ng02
6 ng95 5 ng59
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 595 ngày
26 583 ngày
42 579 ngày
35 434 ngày
84 411 ngày
20 321 ngày
15 273 ngày
19 271 ngày
96 247 ngày
90 241 ngày
32 232 ngày
91 229 ngày
34 218 ngày
55 215 ngày
27 212 ngày
93 210 ngày
41 208 ngày
24 199 ngày
33 187 ngày
53 184 ngày
92 182 ngày
78 181 ngày
87 177 ngày
58 170 ngày
31 158 ngày
17 157 ngày
74 156 ngày
05 155 ngày
62 151 ngày
21 141 ngày
48 129 ngày
51 128 ngày
43 125 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018