soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/03/2018
81

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
03 16 ngày
33 15 ngày
78 15 ngày
84 11 ngày
01 10 ngày
55 9 ngày
79 9 ngày
02 8 ngày
68 8 ngày
82 8 ngày
15 7 ngày
19 7 ngày
21 6 ngày
24 6 ngày
38 6 ngày
53 6 ngày
13 5 ngày
45 5 ngày
48 5 ngày
64 5 ngày
66 5 ngày
72 5 ngày
74 5 ngày
85 5 ngày
94 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
06 14 lần
19 14 lần
29 14 lần
52 14 lần
85 13 lần
15 12 lần
39 12 lần
58 12 lần
95 12 lần
98 12 lần
02 11 lần
09 11 lần
14 11 lần
23 11 lần
27 11 lần
60 11 lần
66 11 lần
77 11 lần
79 11 lần
82 11 lần
83 11 lần
91 11 lần
24 10 lần
30 10 lần
35 10 lần
37 10 lần
50 10 lần
51 10 lần
54 10 lần
59 10 lần
75 10 lần
80 10 lần
87 10 lần
92 10 lần
99 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 03 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 23/05/2012 đến 18/06/2012)
Cặp số 33 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 19/06/2010 đến 18/07/2010)
Cặp số 78 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 33 ngày (từ 03/09/2017 đến 05/10/2017)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 552 ngày
06 505 ngày
26 493 ngày
42 489 ngày
00 360 ngày
14 345 ngày
35 344 ngày
84 321 ngày
36 282 ngày
76 266 ngày
94 247 ngày
88 237 ngày
20 231 ngày
67 228 ngày
13 220 ngày
03 193 ngày
15 183 ngày
19 181 ngày
40 178 ngày
56 177 ngày
12 175 ngày
46 173 ngày
52 168 ngày
79 158 ngày
96 157 ngày
90 151 ngày
85 147 ngày
32 142 ngày
91 139 ngày
82 136 ngày
34 128 ngày
55 125 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018