soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/05/2018
49

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
35 27 ngày
15 14 ngày
34 14 ngày
97 14 ngày
37 13 ngày
78 13 ngày
50 12 ngày
80 12 ngày
20 10 ngày
25 9 ngày
47 9 ngày
63 9 ngày
03 8 ngày
90 8 ngày
00 7 ngày
19 7 ngày
41 7 ngày
64 7 ngày
06 6 ngày
21 6 ngày
24 6 ngày
33 6 ngày
43 6 ngày
07 5 ngày
72 5 ngày
96 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
31 17 lần
22 15 lần
67 13 lần
77 13 lần
79 13 lần
11 12 lần
39 12 lần
66 12 lần
04 11 lần
14 11 lần
16 11 lần
23 11 lần
30 11 lần
32 11 lần
38 11 lần
44 11 lần
53 11 lần
62 11 lần
81 11 lần
88 11 lần
92 11 lần
10 10 lần
12 10 lần
18 10 lần
25 10 lần
36 10 lần
49 10 lần
54 10 lần
57 10 lần
68 10 lần
82 10 lần
87 10 lần
94 10 lần
98 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 35 đã 27 ngày chưa ra, cực đại là 32 ngày (từ 09/10/2007 đến 09/11/2007)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay):
06 567 ngày
26 555 ngày
42 551 ngày
35 406 ngày
84 383 ngày
20 293 ngày
03 255 ngày
15 245 ngày
19 243 ngày
40 240 ngày
96 219 ngày
90 213 ngày
32 204 ngày
91 201 ngày
34 190 ngày
55 187 ngày
27 184 ngày
93 182 ngày
41 180 ngày
97 179 ngày
37 173 ngày
24 171 ngày
11 166 ngày
33 159 ngày
53 156 ngày
92 154 ngày
78 153 ngày
72 150 ngày
87 149 ngày
58 142 ngày
31 130 ngày
17 129 ngày
74 128 ngày
05 127 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/10/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/10/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/10/2018