soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/06/2018
37

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
05 15 ngày
68 15 ngày
69 14 ngày
42 11 ngày
86 11 ngày
32 10 ngày
85 10 ngày
11 9 ngày
20 9 ngày
93 9 ngày
12 8 ngày
40 8 ngày
09 7 ngày
38 7 ngày
59 7 ngày
61 7 ngày
07 6 ngày
19 6 ngày
48 6 ngày
64 6 ngày
46 5 ngày
74 5 ngày
96 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
64 16 lần
84 16 lần
80 15 lần
21 14 lần
23 14 lần
67 14 lần
72 14 lần
73 14 lần
10 13 lần
11 13 lần
40 13 lần
52 13 lần
97 13 lần
18 12 lần
24 12 lần
25 12 lần
85 12 lần
19 11 lần
46 11 lần
49 11 lần
91 11 lần
04 10 lần
12 10 lần
30 10 lần
34 10 lần
38 10 lần
47 10 lần
54 10 lần
62 10 lần
65 10 lần
76 10 lần
82 10 lần
88 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 05 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 28/12/2013 đến 22/01/2014)
Cặp số 68 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 02/05/2009 đến 28/05/2009)
Cặp số 69 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 16/10/2008 đến 12/11/2008)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
15 ng68 11 ng86
14 ng69 5 ng96
6 ng64 5 ng46
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 597 ngày
26 585 ngày
42 581 ngày
35 436 ngày
84 413 ngày
20 323 ngày
15 275 ngày
19 273 ngày
96 249 ngày
90 243 ngày
32 234 ngày
91 231 ngày
34 220 ngày
55 217 ngày
27 214 ngày
93 212 ngày
41 210 ngày
24 201 ngày
33 189 ngày
53 186 ngày
92 184 ngày
78 183 ngày
87 179 ngày
58 172 ngày
31 160 ngày
17 159 ngày
74 158 ngày
05 157 ngày
62 153 ngày
21 143 ngày
48 131 ngày
51 130 ngày
95 125 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018