soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/04/2018
61

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
34 22 ngày
06 16 ngày
75 15 ngày
04 14 ngày
93 12 ngày
09 10 ngày
30 10 ngày
71 10 ngày
80 10 ngày
03 9 ngày
35 8 ngày
45 8 ngày
64 8 ngày
14 7 ngày
54 7 ngày
19 6 ngày
23 6 ngày
26 6 ngày
82 6 ngày
11 5 ngày
49 5 ngày
59 5 ngày
60 5 ngày
81 5 ngày
90 5 ngày
94 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
67 16 lần
85 16 lần
46 15 lần
88 14 lần
76 13 lần
10 12 lần
15 12 lần
18 12 lần
40 12 lần
44 12 lần
96 12 lần
97 12 lần
13 11 lần
29 11 lần
43 11 lần
82 11 lần
22 10 lần
27 10 lần
28 10 lần
31 10 lần
50 10 lần
55 10 lần
81 10 lần
98 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 34 đã 22 ngày chưa ra, cực đại là 22 ngày (từ 08/02/2014 đến 01/03/2014)
Cặp số 06 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 23/09/2008 đến 17/10/2008)
Cặp số 75 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 09/06/2012 đến 02/07/2012)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 584 ngày
06 537 ngày
26 525 ngày
42 521 ngày
14 377 ngày
35 376 ngày
84 353 ngày
76 298 ngày
20 263 ngày
03 225 ngày
15 215 ngày
19 213 ngày
40 210 ngày
56 209 ngày
79 190 ngày
96 189 ngày
90 183 ngày
32 174 ngày
91 171 ngày
34 160 ngày
55 157 ngày
27 154 ngày
93 152 ngày
41 150 ngày
97 149 ngày
22 145 ngày
61 144 ngày
37 143 ngày
24 141 ngày
11 136 ngày
50 133 ngày
33 129 ngày
53 126 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018